CO-TEACHING – Greve Kommune

2016

Client: Greve Kommune
Event: Co-Teaching
Produced by Christian Als
Directed by Christian Als
Original Score by xx

Co-teaching og specialpædagogik – om udvikling af inkluderende læringsmiljøer.
Greve kommune har i skoleåret 2015/16 udviklet metoder omkring co-teaching og specialpædagogik i almenklasser. Formålet er at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Herunder sociale historier, frikvartersguidning og krammezone.
Projekt er støttet af Undervisningsministeriet.